Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

* petwishvietnam.vn thu thập thông tin của người dùng thông qua việc khách hàng đặt mua hàng trên website petwishvietnam.vn.

* Mục đích sử dụng thông tin:

- Xác định danh tính khách hàng,

- Xác định địa điểm nhận hàng của khách hàng,

- Gửi cho khách hàng xác nhận đơn hàng hoặc quá trình giao hàng, thay đổi thời gian giao hàng (nếu có).

- Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng việc gửi cách chăm sóc tóc, liên lạc giải quyết vấn đề khi khách hàng có trải nghiệm chưa tốt, gửi tới khách hàng thông tin về các chương trình khuyến mại mà khách hàng quan tâm.

2. Phạm vi sử dụng thông tin thu thập và bảo mật thông tin

* Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty nhằm mục đích: xác nhận đơn đặt hàng, theo dõi đơn đặt hàng, chăm sóc khách hàng.

*petwishvietnam.vn không cung cấp cho bất cứ bên thứ ba nào các thông tin của khách hàng (trừ trường hợp được khách hàng đồng ý).

3.Thông tin đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân khách hàng

Petwish Việt Nam

Địa chỉ: Số 465 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

Mã số thuế : 8266339268